Saturday, 7 March 2020

dirgahayu BRN 60 TAHUN

Assalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Salam Sejahtera !... Salam Revolusi !... Salam Damai !..... Jatuhnya pada tanggal 13 Mac, merupakan hari tertubuhnya BRN (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani), dan ianya merupakan hari bersejarah dalam “kebangkitan” dan “perjuangan rakyat” Bangsa Melayu Patani.

Selamat berjuang kepada BRN, dalam usahanya untuk merialisasikan cita-cita perjuangan, yakni; “Kebebasan, Kesatuan dan Keadilan”, dengan memikul “Amanat Penderitaan Rakyat” Patani (AMPERA) dan menjunjung tinggi “Amanah Pimpinan Ilahi” (AMPILA).

Dialek Tempatan Patani (6)

Pengaruh bahasa Arab terhadap bunyi bahasa Melayu

Bahasa Arab turut mempengaruhi bunyi dalam bahasa Melayu dan dialek Patani:

-Bunyi (makraj) Dhaf (dh)/(ض :(dhaif, dharab, hadhirat, haidh
-Bunyi (makraj) Dza (dz)/(ظ :(dzahir, dzuhur, dzalim, adzab
-Bunyi (makraj) Fa (f)/(ف :(fajar, fakir, daftar, kafir, arif
-Bunyi (makraj) Ghain (gh)/(غ :(ghaib, ghairah, loghat, maghrib
-Bunyi (makraj) Kha’ (kh)/(خ :(khasiat, khidmat, akhbar, tarikh -Bunyi (makraj) Qaf (q)/(ق :(qadak, qadar, qunut, baqa, wuquf -Bunyi (makraj) Syein (sy)/(ش :(syarat, syiar, asyik, masyarakat, nusyuz
-Bunyi (makraj) Tha’ (th)/(ث : (thabit, thalatha, ithnin, bahath, hadath
-Bunyi (makraj) Zal (z)/(ذ :(zikir, zuriat, bazir, khazanahز

60 Tahun BRN

(1). Genap 60 tahun tertegaknya BRN dalam menunaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai sebuah pergerakan kemerdekaan rakyat Patani, tentu banyak sudah suka dan dukanya dalam perjuangannya menghadapi penjajah Siam kafir harbi. Sudah banyak kiprahnya dalam memperjuangkan nasib bangsanya menjadi bangsa yang merdeka. Berapa banyak orang-orang BRN kena tangkap dan dipenjarakan, kena bunuh dan disiksa dan berapa banyak pula kena halau dan diusir oleh penjajah Siam kafir harbi.

MENGUJI KESUNGGUHAN THAILAND DALAM PROSES RUNDINGAN

Proses rundingan damai di Patani (S. Thailand). Merupakan alternatif baru untuk menguji kesunguhan Thai menuju perdamaian. Rundingan kali ini tidak banyak perbezaan dari proses yang sebelumnya iaitu 2013, proses 2013 berakhir secara insiden atau sengaja? .

Namun sempat menanda tangani antara kedua-dua pihak antara BRN dan Kerajaan Thai. Sebagai petanda permulaan untuk membina sebuah proses seterusnya. Antara penyebab kegagalan proses 2013, perlu dikaji semula oleh semua pihak, terutama mereka yang akan terlibat langsung dengan proses rundingan.

60 Tahun BRN Dalam Arus Gelombang Revolusi

I.Pengantar 
1.Dalam kontek sejarah wilayah selatan Thailand yang terdiri dari wilayah Patani, Yala, Narathiwat,setul dan Sanggora (Patani Barat). Itu adalah warisan dunia Melayu Islam yang terkenal Patani Darussalam.Penduduk bangsa Melayu sebagai olongan majority, mereka mempunyai dan latar belakang sejarah bangsa, keturunan, agama, bangsa dan budaya tersendiri yang berbeza dengan wilayah-wilayah lain di Thailand.

2. Bangsa Melayu Patani mempunyai kerajaan melayu Langkasuka(abad 1) ,kerajaan melayu sriwijaya(abad 2m.)dan kerajaan melayu islam yang dikenal dengan Patani Darussalam(abad 15.) sampai negeri Patani ditakluk dan dijajah oleh siam pada tahun 1785 m.dan dirampas oleh kolonialis Siam dalam perjanjian Ingeris-Siam tahun 1909 m. dan dan menjalankan berbagai polisi pecah pemerintah,polisi asimilasi dan penetrasi kebudayaan dan polisi atas masyarakat Bangsa Melayu Patani.

BERITA RINGKAS@PERISTIWA bulan february (2/2020 M)

2/2/2020M. 
-Timbalan Tok penghulu kampung Banggol Seraya dikenali Muhammad Abdul raso ditembak mati di kampung Banggol Seraya, mukim Peluru, daerah Sungai Padi, wilayah Menara.

-Kereta Ranjer unit 4702 merempuh 2 beranak yang sedang menunggang Motosikal dilalu lintas kampung Baroh, daerah Jaha, wilayah Jala.

3/2/2020M. 
-Seorang rakyat awam warga Melayu berusia 24 tahun ditembak mati di kampung Pauh, mukim Manang dalan, daerah Teluban, wilayah Pattani.

Sunday, 9 February 2020

ANGIN SEGAR ATAU TIPU MUSLIHAT?

Dengan tiba-tiba, pada tanggal 20 Januari 2020, tiupan angin baru, boleh dikatakan harapan baru bagi bangsa Melayu Patani, untuk dapat mengakhiri konflik bersenjata yang berpanjangan ini dan dapat diselesaikan secara politik, melalui proses rundingan.

Atau ia hanya tipu muslihat kerajaan Thailand untuk meredakan keadaan atau tekanan dari berbagai pihak.

Tentu sekali warga masyarakat Patani mengharapkan Konflik bersenjata ini dapat diselesaikan, melalui tindakan politik, iaitu jalan rundingan.

Dialek Tempatan Patani (5)

Pengaruh Bahasa asing kedalam dialek Patani Peminjaman kata merupakan satu gejala biasa yang berlaku dalam mana-mana bahasa pun di dunia ini. Peminjaman kata adalah kata-kata yang dipinjam dari bahasa asing yang terserap ke dalam bahasa sasaran.

Proses peminjaman kata ini berlaku apabila perkembangan sesuatu bahasa yang bergantung kepada penggunaan dan usaha memperkayakannya dan menambahkan atau mengambil kosa kata yang baru dari bahasa lain. Kemasukan unsur-unsur asing dari bahasa lain ke dalam bahasa sasaran tidak dapat dihindari.

10 HADIAH PENJAJAH SIAM UNTUK RAKYAT PATANI

(1). Rakyat Patani boleh bekerja sebagai penjaga keamanan (Cor.Ror.Bor, Cor.Por.Tor, Or.Sor dan sebagainya

(2). Rakyat Patrani boleh bekerja sebagai mata gelap Siam dan risikan dengan upahan murah.

(3). Rakyat Patani boleh bekerja sebagai sukarelawan upahan 4,500 Kup.

DINAMIKA NEGOSIASI PENYELESAIAN KONFLIK DI PATANI

Konflik berdarah di Patani babak ini bermula sejak tahun 2004, dengan operasi perompakan gudang senjata militer Thailand di provinsi Narathiwat, pada tanggal 4 januari 2004, merupakan titik tolak konflik bermula, sampai sekarang belum lagi usai.

16 tahun sudah konflik berdarah ini terjadi, telah menelan korban 7,000 nyawa lebih dan belasan ribu orang luka parah.

P e m e r i n t a h T h a i l a n d , mengambil pendekatan militer serta menerapkan undang-undang darurat militer untuk mengatasi konflik di Patani, malah keadaan menjadi semakin parah. Rakyat civil menjadi mangsa. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak diindahkan.