Saturday, 7 March 2020

dirgahayu BRN 60 TAHUN

Assalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Salam Sejahtera !... Salam Revolusi !... Salam Damai !..... Jatuhnya pada tanggal 13 Mac, merupakan hari tertubuhnya BRN (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani), dan ianya merupakan hari bersejarah dalam “kebangkitan” dan “perjuangan rakyat” Bangsa Melayu Patani.

Selamat berjuang kepada BRN, dalam usahanya untuk merialisasikan cita-cita perjuangan, yakni; “Kebebasan, Kesatuan dan Keadilan”, dengan memikul “Amanat Penderitaan Rakyat” Patani (AMPERA) dan menjunjung tinggi “Amanah Pimpinan Ilahi” (AMPILA).

Dialek Tempatan Patani (6)

Pengaruh bahasa Arab terhadap bunyi bahasa Melayu

Bahasa Arab turut mempengaruhi bunyi dalam bahasa Melayu dan dialek Patani:

-Bunyi (makraj) Dhaf (dh)/(ض :(dhaif, dharab, hadhirat, haidh
-Bunyi (makraj) Dza (dz)/(ظ :(dzahir, dzuhur, dzalim, adzab
-Bunyi (makraj) Fa (f)/(ف :(fajar, fakir, daftar, kafir, arif
-Bunyi (makraj) Ghain (gh)/(غ :(ghaib, ghairah, loghat, maghrib
-Bunyi (makraj) Kha’ (kh)/(خ :(khasiat, khidmat, akhbar, tarikh -Bunyi (makraj) Qaf (q)/(ق :(qadak, qadar, qunut, baqa, wuquf -Bunyi (makraj) Syein (sy)/(ش :(syarat, syiar, asyik, masyarakat, nusyuz
-Bunyi (makraj) Tha’ (th)/(ث : (thabit, thalatha, ithnin, bahath, hadath
-Bunyi (makraj) Zal (z)/(ذ :(zikir, zuriat, bazir, khazanahز

60 Tahun BRN

(1). Genap 60 tahun tertegaknya BRN dalam menunaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai sebuah pergerakan kemerdekaan rakyat Patani, tentu banyak sudah suka dan dukanya dalam perjuangannya menghadapi penjajah Siam kafir harbi. Sudah banyak kiprahnya dalam memperjuangkan nasib bangsanya menjadi bangsa yang merdeka. Berapa banyak orang-orang BRN kena tangkap dan dipenjarakan, kena bunuh dan disiksa dan berapa banyak pula kena halau dan diusir oleh penjajah Siam kafir harbi.

MENGUJI KESUNGGUHAN THAILAND DALAM PROSES RUNDINGAN

Proses rundingan damai di Patani (S. Thailand). Merupakan alternatif baru untuk menguji kesunguhan Thai menuju perdamaian. Rundingan kali ini tidak banyak perbezaan dari proses yang sebelumnya iaitu 2013, proses 2013 berakhir secara insiden atau sengaja? .

Namun sempat menanda tangani antara kedua-dua pihak antara BRN dan Kerajaan Thai. Sebagai petanda permulaan untuk membina sebuah proses seterusnya. Antara penyebab kegagalan proses 2013, perlu dikaji semula oleh semua pihak, terutama mereka yang akan terlibat langsung dengan proses rundingan.

60 Tahun BRN Dalam Arus Gelombang Revolusi

I.Pengantar 
1.Dalam kontek sejarah wilayah selatan Thailand yang terdiri dari wilayah Patani, Yala, Narathiwat,setul dan Sanggora (Patani Barat). Itu adalah warisan dunia Melayu Islam yang terkenal Patani Darussalam.Penduduk bangsa Melayu sebagai olongan majority, mereka mempunyai dan latar belakang sejarah bangsa, keturunan, agama, bangsa dan budaya tersendiri yang berbeza dengan wilayah-wilayah lain di Thailand.

2. Bangsa Melayu Patani mempunyai kerajaan melayu Langkasuka(abad 1) ,kerajaan melayu sriwijaya(abad 2m.)dan kerajaan melayu islam yang dikenal dengan Patani Darussalam(abad 15.) sampai negeri Patani ditakluk dan dijajah oleh siam pada tahun 1785 m.dan dirampas oleh kolonialis Siam dalam perjanjian Ingeris-Siam tahun 1909 m. dan dan menjalankan berbagai polisi pecah pemerintah,polisi asimilasi dan penetrasi kebudayaan dan polisi atas masyarakat Bangsa Melayu Patani.

BERITA RINGKAS@PERISTIWA bulan february (2/2020 M)

2/2/2020M. 
-Timbalan Tok penghulu kampung Banggol Seraya dikenali Muhammad Abdul raso ditembak mati di kampung Banggol Seraya, mukim Peluru, daerah Sungai Padi, wilayah Menara.

-Kereta Ranjer unit 4702 merempuh 2 beranak yang sedang menunggang Motosikal dilalu lintas kampung Baroh, daerah Jaha, wilayah Jala.

3/2/2020M. 
-Seorang rakyat awam warga Melayu berusia 24 tahun ditembak mati di kampung Pauh, mukim Manang dalan, daerah Teluban, wilayah Pattani.