Monday, 11 March 2019

PARLIMENTRI VERSUS KEMERDEKAAN PATANI


Perjuangan untuk merubahkan suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, memerlukan strategi yang kuat dan ampuh, kalau tidak usaha itu sia-sia saja. 

Parlimentri merupakan satu bentuk perjuangan untuk memenuhi kehendak dan keinginan rakyat, sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 

Parlimen dipengaruhi oleh kekuatan dari luar, yaitu dari parti politik mayoriti, yang mempunyai banyak perwakilan dari parlimen tersebut. 

WILAYAH SETUL


Setul dahulu Setul (atau Satun mengikut pelat sebutan orang Siam) merupakan wilayah terakhir Negeri Kedah yang terlepas ke tangan Siam/Thailand. 

Nama Setul merupakan nama dalam Bahasa Melayu yang dipercayai berasal dari nama sejenis pokok. 

Berdasarkan sejarah, wilayah pantai barat Segenting Kera (hingga ke Tanah Sari / Tenasserim dalam wilayah Myanmar pada hari ini) termasuk Setul adalah sebahagian daripada Negeri Kedah. 

SERUAN JIHAD (2) Patani Bumi Kurnia Allah


(1) Bumi Patani adalah bumi kurnia Allah kepada bangsa Melayu Patani (Fathoni) secara turun temurun sebagai sarana dan prasarana kehidupan bangsa dalam rangka menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifatul-Lah. 

(2) Dibumi Patani sejak abad 1 M. terwujudnya kerajaan Melayu Langkasuka (Abad 1-7 M.), kerajaan Melayu Sri wijaya (abad 7-13 M.), kerajaan Melayu Sri wangsa (abad 13-15 M.) dan kerajaan Melayu Islam Patani atau Fathoni Darus- salam (abad 15-18 M.). 

PERUBAHAN POLITIK THAI APAKAH LAHIR FENOMINA BARU DALAM RUNDINGAN


Melahat kepada sekenario politik Thai sangat tidak menentu, setiap tindakan selalu memicu kepada ketegangan dan ketidak adilan. 

Hal ini selalu menjadi isu bagi masyarakat. Selama berada dalam penguasaan junta. Ketegangan yang timbul bukan setakat di empat wilayah bagian Selatan (Patani), Malah melibatkan di semua wilayah dalam Negara Thai, yang lahir rasa tidak memuaskan terhadap tindakan pemerintah. 

POLITIK GHAIRAH KETUA DELEGASI THAILAND MENJADI KEHILANGAN ARAH TUJU


Suatu pernyataan politik tidak sihat dan pembelokan fakta sebenar oleh Genderal Udomcai Tammasarurat tentang konflik di Patani. Pernyataannya, sangat tidak realistik terhadap arah tuju dan kelanjutan proses pembicaraan damai. 

Pengelabuan fakta yang sebenar terhadap realiti Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN). Gen. Udomcai T. mengatakan organisasi ini tidak memiliki susunan yang baik dan solit. Hanya sahaja beberapa orang yang di anggap penting dalam organisasi ini. Sebuah pernyataan geli dan tidak bermarwah sebagai ketua Tim Delegasi. 

BERITA RINGKAS@PERISTIWA BULAN FEBRUARY (2/2019 M.)


1/2/2019M. 
-Mahkamah wilayah Pattani menjatuhkan hukuman penjara terhadap 5 orang pemuda Patani dalam kes mengebom ranjer unit 4412 di kampung Carak kerian, mukim Tebing, daerah Teluban, wilayah Pattani pada 22/9/2017 antara lain: 
1) saudara Matyusof Mayadeng 
2) saudara Amin Hokya 
3) saudara Madsori Samae, hukuman penjara seumur hidup 
4) saudara Anas Adae dan