Tuesday, 8 May 2018

BERITA RINGKAS@PERISTIWA BULAN APRIL 4/2018 M.

1/4/2018 M.   
-Tentera Siam menjalankan operasi mengepung kampung Takdam, mukim Telok kapur, daerah Yaring,wilayah Pattani. Serta Menahan seorang pemuda Melayu .  

3/4/2018 M.   
-Tentera Siam menjalankan operasi mengepung Pondok Prasan Wittaya (Pondok Pohon setar) daerah Yarang, wilayah Pattani.Merampas beberapa dikumen sekolah, geran tanah, serta wang sebanyak 1,227,980 Kup.   

Monday, 7 May 2018

Siam Menuduh Pondok Sebagai Sarang Penjahat


Semenjak Islam masuk ke Patani, sistem pendidikan Islam “Pondok” ditubuhkan untuk mendidik memberi fokus kepada pengajian Islam, dengan menekankan asas-asas ibadah (fardu ain) ilmu Fiqh, Usulluddin, Tasawuf dan sebagainya. Pondok merupakan pusat pendidikan dan institusi yang dihormati masyarakat Patani. 

Tetapi apabila berlaku krisis di Patani, pihak berkuasa Siam mula mewajibkan pengusaha sekolah pondok mengambil permit untuk mendirikan sekolah berkenaan. Ini bertujuan memantau perkembangan sekolah pondok, selain mengawalnya daripada disalahgunakan oleh pihak-pihak berkepentingan. 

DAERAH CANEK WILAYAH MENARA


Canek dahulu    

Pada zaman Patani dibawah 7 negeri kecil Daerah Canek terkenal  dengan kampung “Dusun Nya” dibawah jajahan negeri Legih (Tanjung Mas), kampung Dusun Nya meliputi Sukirin, Bongor, Berlong (dalam negeri Perak, Malaysia sekarang).    

Diceritakan bahawa Raja legih sangat gemar memburu binatang dan mengembara hutan, pada suatu hari beginda tertarik dengan suatu kawasan tanah yang sangat subur, maka diarah sepaya rakyat jelata menebas hutan tersebut

KEWAJIPAN PERJUANGAN RAKYAT PATANI


(1) Kewajipan perjuangan rakyat Patani yang terpenting ialah membebaskan bangsa dan negeri Patani dari imperialism/ penjajah Siam dan menegakan Patani yang merdeka dan berdaulat sebagai Negara Patani Darussalam.

(2) Kewajipan membentuk satu Negara republic Patani yang berbentuk Negara kesatuan dan Negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekusaannya seluas 17,000 kilometer persegi daratan dari daerah Taba diwilayah Menara berbatasan dengan negeri Kelantan Malaysia sampai daerah Cenak diwilayah Senggora berbatasan dengan wilayah Senggora, Thailand sebagai bumi warisan ninik moyang orang-orang Melayu Islam Patani.

Bangsa Patani Memperjuangkan Hak-hak Pertuanannya


Empat wilayah Patani Darussalam (Narathiwat, Jala, Patani, dan sebahagian Senggora) adalah sebuah Negara Melayu (Patani Daruissalam) yang terletak di antara utara negara Malaysia dan selatan negara Thailand. Penduduknya 80% lebih berbangsa Melayu-Islam dan selebihnya berbangsa China, Siam dan India.       

Permasalah harian politik kependudukan di wilayahwilayah Patani Darussalam itu, telah ada informasi-informasi dari kalangan masmedia (youtube, facbook dan lainnya). 

Ulama Pasif Kehatan Merajalela


Ulama hilang moral, intelek buta agama dan masyarakat terkokong kejahatan “siapakah yang ketawa dan siapkah yang menangis?”       

Suatu masyarakat adalah sekumpulan orang-orang, yang saling interaksi satu sama lain, berupa keluarga dan jiran tetangga. Sedangkan masyarakat adalah merupakan suatu kelompok suku, bangsa, agama dan atau negara.