Sunday, 9 February 2020

ANGIN SEGAR ATAU TIPU MUSLIHAT?

Dengan tiba-tiba, pada tanggal 20 Januari 2020, tiupan angin baru, boleh dikatakan harapan baru bagi bangsa Melayu Patani, untuk dapat mengakhiri konflik bersenjata yang berpanjangan ini dan dapat diselesaikan secara politik, melalui proses rundingan.

Atau ia hanya tipu muslihat kerajaan Thailand untuk meredakan keadaan atau tekanan dari berbagai pihak.

Tentu sekali warga masyarakat Patani mengharapkan Konflik bersenjata ini dapat diselesaikan, melalui tindakan politik, iaitu jalan rundingan.

Namun apakah rundingan ini, ianya dapat melalui proses yang normal dan pihak ke tiga dapat ikut berperan aktif, baik fasilitator, mediator, pakar dan lainnya dapat menengahi bersama secara aktif dalam mencari solusinya.

Nampaknya kedua belah pihak telah mempunyai kesepakatan bersama dalam membangun jembatan rundingan ini, dengan adanya, Framework dan ToR bersama, yang digelarkan “Inisiatif Berlin”.

Walau bagaimanapun, perlu diperhatikan bahwa rundingan kali ini, dapat menyalurkan aspirasi dan inspirasi rakyat Patani atau tidak. Rundingan ini ada kesungguhan dan keikhlasan kerajaan Thai atau tidak. Kalau akar konflik di Patani tidak terjawab, perdamaian yang diharapkan adalah semu saja.

No comments:

Post a comment