Friday, 5 June 2020

THAILAND BELUM MENUNJUKAN MESEJ UNTUK MEMBANGUN PROSES PERDAMAIAN YANG HAKIKI

Rundingan damai yang telah disepakati bersama oleh kedua-dua belah pihak, antara NSC (National Security Conuncil), dan BRN (Barisan Revolosi Nasinal Melayu Patani).

Telah ada pencapaian bersama, dikenal sebagai inisiatif Berlin. Antara yang dipersetujui adalah Framework dan TOR, serta mempersetujui Malaysia sebagai fasilitator, diikuti para expert. Insiatif Berlin merupakan landasan utama dan sebagai kunci untuk mencari sebuah solusi politik, terhadap konflik di Patani (Selatan Thai).

Pada akhir Januari dan Feberuari, masing-masing telah mengadakan rundingan rasmi sebanyak dua kali di Kuala Lumpur. Namun jadual pertemuan selanjutnya telah ditentukan oleh kedua-dua pihak, pada bulan Mac 2020.

Mengikut rancananya akan membahas berkaiatan Isuisu yang lebih prinsip. Akibat dari Covid 19. Sehinga tertunda jadual pertemuan ke 3, dengan tidak bertempuh. Kemudian keadaan di Patani menjadi tidak menentu.

Terdapat pula cadangan dan himbauan dari PBB dan WHO, untuk berkerja sama dan berhenti sementara terhadap operasi militer oleh semua pihak di seluruh dunia, termasuk juga konflik di Patani. Dengan secara rasmi Pihak BRN mengistiharkan berhenti operasi militer sementara, untuk memberi laluan kepada petugas kesehatan Covid 19.

Semenjak adanya persetujuan oleh kedua-dua pihak antara RTG dan BRN untuk berunding. Namun belum terdapat mesej dari pihak Kerajaan Thai kearah perdamaian. Sehingga tindakan Ketenteraan masih berleluasa. Begitu juga dengan sumber media. Baik media utama dan media sosial (IO).

Dalam penyebaran selalu menghantui Rakyat Patani, banyak perupaganda, tuduhan yang tidak berasas, serta propokasi berlebihan. Sifatnya lebih cenderung kepada perpecahan dan konflik berkepanjangan. Media dan informasi yang berperanan di bahagian Selatan, bersifat kerdil dan jumud tidak mahu maju sebagaimana di Negara-negara berkembang lainnya.

Landasan prinsif Negara munarki absoluk, hanya memikir kepentingan bangsa dan gulungannya saja, tak mahu menghargai dan melihat kepada kepentingan bangsa lain. Seandainya terdapat ahli politik dan para cendikiawan yang cuba berbicara tentang pelanggaran HAM dan menghidupkan aktiviti kearah membangun proses perdamaian yang hakiki, serta mengurangkan terhadap operasi ketenteraan berpindah kepada tindakan politik, sebagai landasan mencari penyelesaian. Mereka akan diponis sebagai penentangan dan berpihak kepada pergerakan.

Sehingga setiap individu yang berperan aktif dalam NGO, CSO dan wartawan bebas, dan ahli politik tempatan. Menjadi suatu hambatan untuk mereka menjalankan tanggungjawabnya. NGO dan CSO mereka terpaksa berperan aktif agar penindasan dan kezaliman dikurangkan atau terhakis dari satu-satu masyarakat atau bangsa.

Mana-mana penguasa, sangat tidak wajar untuk memponis dan mencurigai seseorang. Harus dikaji dan diselidiki latar belakang seseorang dan organosasi tertentu. Memang ideologi dan latar belakang NGO dan CSO membela golongan yang lemah. Begitu juga sebuah perjuangan membela nasib bangsanya sendiri yang terjajah.

Namun NGO dan CSO, mereka berbeda organisasinya. Begitu juga ahli politik dari luar dan tempatan. Mereka sering berkumentar dan mempedoli atas ketidak adilan yang berlaku di Patani. Kerana masing-masing partai politik ada manifestonya. Sebagai acuan untuk mewujudkan kepentingan mereka. Baik diperingkat daerah, wilayah dan hingga keperingkat Nasional.

Kerana manifesto adalah strategi sesuatu parti politik, dan mereka harus bertindak sesuai dengan strategi dan manifesto yang diatur oleh parti politik mereka. Pihak penguasa selalu mengklaim dan menyebar bahawa mereka ada terlibat dengan gerakan. Kadang-kadang kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, tidak sesuai untuk di terapkan di kawasan 4 wilayah 5 daerah. Maka bagi mereka yang terlibat secara langsung di kawasan konflik, akan mengetahui apa hakikat sebanar yang berlaku.

Serta harus mengunakan pendekatan yang bagaimana dapat diselesaikan konfliknya. Dengan niat yang tulus dan ikhlas, Mereka harus berbicara berlandaskan data dan fakta yang sebanar, dan mampu memberi petunjuk kepada kedua-dua pihak, seandainya benar-benar ingin mencari penyelesaian. Berbeza dengan SBPAC (Sor.Or.Bor.Tot.)

Lembaga ini merupakan suatu lembaga administaratif, yang mengurus dan melaksanakan kebijakan dari pusat (Bangkok). Mereka hanya diberi wewenang untuk melaksana atau menjalankan sesuai dengan apa yang diperintah. Bukan untuk membuat suatu kajian dan penilaian terhadap Masyarakat Tempatan (Patani).

Kalau adapun mungkin tidak dapat dinyatakan perkara yang lebih bersifat produktif. Sehingga dalam pelaksanaan lebih menambah lagi kekusutan keadaan bagi Orang Tempatan. Serta melahirkan reaksi yang tidak memuaskan. Dengan tertubuhnya Lembaga SBPAC, bukan untuk menambah kebaikan bagi Masyarakat Tempatan, malah menambahkan lagi beban dan permasalahan semakin buruk.

Oleh itu Masih jauh Lembaga ini untuk membawa kepada sebuah perdamaian, dan dapat mengubah situasi di Patani. Walaupun fungsinya hanya sekadar pelaksanaan perintah dari pusat. Dimanakah dikatakan Lembaga SBPAC ini sebuah administratif untuk menjadi penaungan dan dimanfaatkan kepada Masyarakat Tempatan.

Masyarakat masih lagi dalam suasana mempertahankan diri dari terjebaknya Undang-undang Darurat, yang dikuat kuasa oleh Pemerintah. Baik undang-undang darurat oleh pihak keamanan dan untuk Covid 19. Diikuti pula dengan mega projek pembangunaan kawasan perindusterian di Cenak, wilayah Senggora. Semenjak awal sudah tidak dipersetuji oleh Orang Tempatan.

Namun Pemerintah masih tetap untuk melaksanakan. Maka berlaku kekecuhan antara Orang awam dengan aparat Pemerintah. Kalau pemerintah masih tetap juga untuk diteruskan dan tidak mahu membatalkan mega projek ini. Akan menambah buruk lagi keadaan, daripada apa yang berlaku sekarang.

Secara tidak langsung, Penguasa cuba menabur api kemarahan dan kebencian di kalangan Masyarakat Tempatan. Masyarakat tempatan tidak membutuhkan kepada pembangunan ekonomi yang boleh mengancam segala kehidupan dan sumber alam semula jadi. Apa lagi mereka terpaksa dipindahkan dari tempat asal nenek moyang mereka ke tempat lain.

Mega projek yang datang ini, tak akan membuat Orang Tempatan lebih selesa dan sejahtera. Kerana mereka akan didatangi oleh suatu pemusnahan kehidupan dan alam sekitar yang paling dahsyat. Perlu mengetahui secara jelas, konflik Patani bukan konflik ekonomi, sosial dan sebagainya. Ia adalah konflik politik diatas hak suku bangsa dan keturunan.

Untuk menuju kepada sebuah perdamaian yang hakiki. Semua pihak yang berkepentingan, harus memberi suntikan dan dorongan, secara positif dan bermoral. Baik lembaga pemerintah, suasta, dan lembaga keagamaan. Begitu juga para cendikiawan, jurnalis dan ahli politik dan lain sebagainya.

Semua input yang dikeluarkan mampu mempengaruhi dan boleh merubah kebijakan keduadua pihak yang bertelingkah. Agar proses berjalan dengan baik. Bukan menyuntik bahan racun, ke batang tubuh, untuk mengagalkan proses perdamaian. Akhirnya konflik demi konflik terjadi sehingga tidak pernah berkesudahan.

No comments:

Post a comment