Tuesday, 7 April 2020

BERKIPRAH


1) Kemerdekaan berasal dari kata “Merdeka”yang artinya bebas yaitu bebas dari segala bentuk penjajahan. dengan kemerdekaan, suatu bangsa mengatur dirinya tanpa campur tangan dari Negara lain. kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Kemerdekaan menjadi salah satu hak asasi manusia, kerana merupakan anugerah tuhan, sehingga tidak dibenarkan adanya penindasan dan penjajahan bangsa atas bangsa lain. kemerdekaan adalah salah satu hak asasi manusia, oleh kerana itu segala bentuk penjajahan intimidasi, teror, pemerkosaan, penganianyaan dan pembunuhan yang terjadi dibelahan negeri Patani atau di tempat-tempat lain harus ditiadakan.

2) Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dengan kudrat manusia sebagai ciptaan tuhan yang pada dasarnya adalah merdeka, kemerdekaan sebagai hak kudrat segala bangsa tidak secara langsung sebagai hak yuridis tetapi merupakan hak moral dan hak kudrat bagi semua bangsa yang kudratnya adalah merdeka, oleh kerana itu tidak ada tempat bagi Negara diatas tanah ciptaan tuhan, bangsa yang satu menjajah bangsa yang satu. ini berarti melanggar kudrat suartu bangsa melanggar kudrat suatu Negara terlebih melanggar kudrat sebagai ciptaan tuhan didunia ini yang pada hakikatnya adalah merdeka.

3) Kemerdekaan harus dijunjung tinggi oleh Negara-negara yang beradab di dunia. dalam fasal 1. diklarasi HAM sedunia dijelaskan bahawa “sekelian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama” dan itulah dapat dipahami bahawa semua bangsa didunia ini memiliki martabat yang sama. bangsa-bangsa merdeka dan beradab didunia menjunjung tinggi kemerdekaan suatu bangsa dan mengutuk segala bentuk penjajajahan. bahawa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan kerana tidak sesui dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

4) Setelah bertahun-tahun, berabad-abad lamanya hidup dibawah penjajahan Siam, kenyataannya rakyat Patani masih tetap dipinggirkan, kata-kata ini terungkap ketika rakyat merasa dijajah, diperkosa, dianianya, diteror, diintimidasi, dibunuh dan tidak ada keadilan dan kebenaran serta lemahnya supremasi hukum di Tanah Melayu Patani.

Kasus-kasus yang terjadi di Patani sangat-sangat mengerikan, pembunuhan terjadi dimana-mana dengan motif yang tidak diketahui. dan alam negeri Patani masih menangis bagaikan anak kecil yang meminta pertolongan dari sang ibunya, apa yang terjadi semua ini, apakah generasi negeri ini menyedari hal ini. marilah kita bersatu dan berganding tangan menjadi manusia Patani anak Melayu sebenarnya.

Marilah kita berkifrah atas kebenaran dan keadilan untuk mengubati luka rakyat Patani yang hingga kini belum sembuh, selamat berjuang. Merdeka!!.


No comments:

Post a comment